ત્સાવોરાઇટ

આના દ્વારા બ્રાઉઝ કરો: બધા
  • Natural Gems Marquise 1.5x3mm Tsavorite Crystal Clean

    નેચરલ જેમ્સ માર્ક્વિઝ 1.5x3mm Tsavorite Crystal Clean

    TSAVORITE (TSAVORITE) રાસાયણિક નામ ક્રોમ વેનેડિયમ કેલ્શિયમ એલ્યુમિનિયમ ગાર્નેટ છે, કારણ કે તેમાં ક્રોમિયમ અને વેનેડિયમ, નાજુક નીલમણિ લીલા, આંખને આનંદદાયક, ટ્રેસની માત્રા ધરાવે છે.કેન્યાના શેફ નેશનલ પાર્કની શોધ 1960 ના દાયકાના અંતમાં ભૂસ્તરશાસ્ત્રી કેમ્પબેલ બ્રિજેસ દ્વારા કરવામાં આવી હતી.