ડાયોપ્સાઈડ

આના દ્વારા બ્રાઉઝ કરો: બધા
  • Size 1.0mm Round Cut Natural Diopside Loose Gems Crystal Clean

    સાઈઝ 1.0mm રાઉન્ડ કટ નેચરલ ડાયોપ્સાઈડ લૂઝ જેમ્સ ક્રિસ્ટલ ક્લીન

    ડાયોપ્સાઈડનો સામાન્ય રંગ વાદળી-લીલોથી પીળો-લીલો, ભૂરો, પીળો, જાંબલી, રંગહીનથી સફેદ હોય છે.કાચની ચમક માટે ચમક.જો ક્રોમિયમ ડાયોપ્સાઈડમાં હાજર હોય, તો ખનિજમાં લીલો રંગ હોય છે, તેથી ડાયોપ્સાઈડ રત્નો ઘણીવાર પીળા-લીલા ઓલિવિન, (લીલા) ટુરમાલાઈન અને ક્રાયસોબેરાઈટ જેવા અન્ય રત્નો સાથે ભેળસેળમાં હોય છે, જે ખનિજો વચ્ચેના અન્ય ભૌતિક તફાવતો પર આધાર રાખે છે. તેમને અલગ પાડો.